emel taşçıoğlu - başım alıp çıksam bir yüce dağa (kırşehir) indir


Emel Taşçıoğlu Türküleri
Emel Taşçıoğlu - Başım Alıp Çıksam Bir Yüce Dağa
emel taşçıoğlu - hani yaylam hani senin ezelin (erzurum)
Emel Taşçıoğlu - Kahve Koydum Fincana
emel taşçıoğlu - gayadan bakan oğlan (ankara)
emel taşçıoğlu - karanfilim dağ başında (kastamonu)
Emel Taşçıoğlu - Bir Yıldız Doğdu Yüceden
emel taşçıoğlu - yaylalar içinde erzurum yayla (kırıkkale-keskin)
Emel Taşçıoğlu - Allı Gelin Taş Başını Yol Eder
emel taşçıoğlu - gar mı yağmış yüce dağlar başına (kırşehir)
Emel Taşçıoğlu - Drama Köprüsünü Gece Mi Geçtin