ümit tokcan - buradan göçtü mola obalar indir


Ümit Tokcan Türküleri
ümit tokcan - garşı bağda sıra sıra bademler (orta anadolu)
ümit tokcan - sarı kızın saçları (niğde)
Ümit Tokcan - Ayna Ayna Ellere
Ümit Tokcan - Bağya Gider Al Topuklu Nazikem
ümit tokcan - bir fırtına tuttu a yarim bizi deryaya kardı (rumeli-selanik)
Ümit Tokcan - Oy Lazutların Alçağı
Ümit Tokcan - Açma Zülüflerin Yellere Karşı
Ümit Tokcan - Evleri İki Katlı
ümit tokcan - allı durnam bizim ele varırsan (kırıkkale-keskin)
ümit tokcan - yaylalar içinde erzurum yayla (aksaray-baymış köyü)