Zara - Son Fasıl indir


Zara Türküleri
Zara - Ey Sevdiğim
Zara - Yüksek Yüksek Tepelere
zara - telgrafın tellerine kuşlar mı konar (istanbul)
Zara - Bulut Gelir Seher İle
Zara - Gurbet Türküsü
zara - dam başına ası goymuş galbırı (afyon)
Zara - Macir Mahalle Yolları
zara - kütahyanın pınarları akışır (kütahya)
zara - bu dağda maral gezer (azerbaycan)
Zara - Bulut Bulut Üstüne